ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „КОЛЕДНА ТОМБОЛА“

РАЗДЕЛ I. Организатор на играта

1.1. Организатор на играта „КОЛЕДНА ТОМБОЛА“ е “ЯБИО ТРЕЙД” ЕООД, ЕИК 202574476, по-долу наричан накратко („Център Виталайз“), със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж-к Изгрев бл.43 вх.4 ет.4.

Адрес на местоизвършване на дейността: гр. Бургас, ж-к Лазур, бл.160, вх. А, ет. 1, имейл: office@vitalaiz.com, тел: +359877 89 32 30.

1.2 Фейсбук не носи отговорност за провеждане на КОЛЕДНАТА ТОМБОЛА.  Играта по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Фейсбук.

1.3. Целта на тези общи правила е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на играта, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.

1.4. Организаторът на играта има правото едностранно да допълва или променя условията на играта спрямо българското законодателство. В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на играта.

РАЗДЕЛ 2. Период на провеждане на играта

2.1. Играта се организира с рекламна цел за популяризиране на Център Виталайз сред фейсбук аудиторията. Играта ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 08 декември 2020 г. до 30 декември 2020. г включително.

РАЗДЕЛ 3. Териториален обхват на Играта

3.1. Играта се организира и провежда във Фейсбук страницата на Център Виталайз – https://business.facebook.com/vitalaiz.centur/

РАЗДЕЛ 4. Механизъм и условия за участие в играта

За валиден участник в играта се зачита, всеки който е извършил едно от алтернативно изброените по-долу действия:

4.1 коментира публикацията публикувана на https://business.facebook.com/vitalaiz.centur/ за Коледната Томбола, отговаряйки на въпроса: „Колко важен е външният вид и оказва ли влияние на отношението, което получаваш  ?

Или

4.2 Посети Център Виталайз през месец декември на място на адрес гр. Бургас, ж-к Лазур, бл. 160, вх. А, ет. 1, и извърши процедура в Център Виталайз

4.3. Всички изпълнили условията Фейсбук потребители имат равни шансове за участие в жребия за наградата. Всеки потребител чрез тяхното изпълнение има право на еднократно участие. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за Център Виталайз, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

4.4. Само потребителите, които отговарят на тези общи условия в периода на провеждане на играта, имат право да участват в тегленето на победителите.

РАЗДЕЛ 5. Награди в Играта

5.1. С участието си в играта, участниците декларират, че са обвързани с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на играта.

5.2. Наградите, определени за спечелилите участници в Играта, са:

  • 1х Ваучер за Безплатна процедура Безиглена Мезотерапия на лице с Skin
  • 1х Ваучер за Безплатна процедура Лазерна епилация на зона Интим или Подмишници
  • 10х Ваучера с отстъпка -10% на процедура по избор от Център Виталайз

5.3.Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната и равностойност.

РАЗДЕЛ 6. Процедура за обявяване на спечелилите, обявяване и получаване на наградите

6.1. Определянето на печелившия ще бъде определено чрез жребий. Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участници в играта.

6.2. Печелившите участници от тегленето ще бъдат обявени на 30 декември 2020 . на Фейсбук страницата на Център Виталайз – https://business.facebook.com/vitalaiz.centur/

6.4. Печелившите участници трябва да потърси своята награда, като ни пишат Фейсбук съобщение или се свържат с нас на телефон 0877 89 32 30.

Ако спечелилият не потърси наградата до 30 януари 2021г. включително, това се приема за отказ от нея.

РАЗДЕЛ 7. Лични данни

7.1. Участниците се съгласяват, че обработването на личните им данни се извършва за целите на организиране и провеждане на съответната игра – с цел лицето да бъде идентифицирано и да бъде осъществена обратна връзка със спечелилото/лите награда лице/а, и за да може последната да бъде предадена. Данните се обработват за периода на играта и съобразно законоустановените срокове и политика на Организатора.

7.2. С участието си в съответната Facebook игра всеки участник приема Общите правила и предоставя своето съгласие Център Виталайз да обработва и съхранява личните му данни законосъобразно и в съответствие с изискванията на чл. 6, параграф 1 и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламент (ЕС) 2016/679), както и в съответствие с Раздел II „Права на субекта на данни“, чл. 53 – чл.58 от Закон за защита на личните данни.

7.3. Пълната политика за обработване на лични данни прилагана от Център Виталайз се намира тук : https://vitalaiz.com/privacypage/

РАЗДЕЛ 8. Други условия

8.1. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

a./ Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни.

б./ Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция.

8.2. Организаторът си запазва правото да прекрати играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.

8.3. Оспорването на резултатите от играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действи

 

 

 

5/5 - (3 votes)

0 Коментари

Няма коментари към статията

Остави Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button